Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.79.31

Verš

tebhyo viśuddhaṁ vijñānaṁ
bhagavān vyatarad vibhuḥ
yenaivātmany ado viśvam
ātmānaṁ viśva-gaṁ viduḥ

Synonyma

tebhyaḥ — jim; viśuddham — dokonale čisté; vijñānam — božské poznání; bhagavān — Nejvyšší Pán; vyatarat — udĕlil; vibhuḥ — Všemocný; yena — díky nĕmuž; eva — jistĕ; ātmani — v Nĕm, Nejvyšším Pánovi; adaḥ — tento; viśvam — vesmír; ātmānam — Jeho; viśva-gam — prostupujícího vesmírem; viduḥ — byli schopni vnímat.

Překlad

Všemocný Pán Balarāma udĕlil mudrcům čisté duchovní poznání, díky nĕmuž byli schopni vidĕt celý vesmír v Nĕm a také Jeho prostupovat vším.