Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.79.3-4

Verš

taṁ vilokya bṛhat-kāyaṁ
bhinnāñjana-cayopamam
tapta-tāmra-śikhā-śmaśruṁ
daṁṣṭrogra-bhru-kuṭī-mukham
sasmāra mūṣalaṁ rāmaḥ
para-sainya-vidāraṇam
halaṁ ca daitya-damanaṁ
te tūrṇam upatasthatuḥ

Synonyma

tam — jeho; vilokya — když spatřil; bṛhat — obrovské; kāyam — jehož tĕlo; bhinna — rozmĕlnĕného; añjana — černého líčidla na oči; caya — hromadu; upamam — připomínající; tapta — planoucí; tāmra — (barvy jako) mĕď; śikhā — jehož drdol; śmaśrum — a vousy; daṁṣṭrā — se zuby; ugra — hrozivými; bhru — obočí; kuṭī — svraštĕlými oblouky; mukham — jehož obličej; sasmāra — pomyslel na; mūṣalam — svůj kyj; rāmaḥ — Pán Balarāma; para — nepřátelská; sainya — vojska; vidāraṇam — který trhá na kusy; halam — svůj pluh; ca — a; daitya — démony; damanam — který pokořuje; te — ty; tūrṇam — okamžitĕ; upatasthatuḥ — objevily se.

Překlad

Obrovský démon připomínal hromadu černého uhlu. Jeho drdol a vousy vypadaly jako roztavená mĕď a v obličeji mĕl hrozivé tesáky a svraštĕlé obočí. Jakmile ho Pán Balarāma spatřil, pomyslel na svůj kyj, který trhá nepřátelská vojska na kusy, a na svůj pluh, který trestá démony. Tím své dvĕ zbranĕ přivolal, a ony se před Ním okamžitĕ objevily.