Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.79.24

Verš

yudhiṣṭhiras tu taṁ dṛṣṭvā
yamau kṛṣṇārjunāv api
abhivādyābhavaṁs tuṣṇīṁ
kiṁ vivakṣur ihāgataḥ

Synonyma

yudhiṣṭhiraḥ — král Yudhiṣṭhira; tu — ale; tam — Jeho, Pána Balarāmu; dṛṣṭvā — když spatřil; yamau — dvojčata, Nakula a Sahadeva; kṛṣṇa-arjunau — Pán Kṛṣṇa a Arjuna; api — také; abhivādya — poté, co složili poklony; abhavan — byli; tuṣṇīm — mlčící; kim — co; vivakṣuḥ — zamýšlející říci; iha — sem; āgataḥ — přišel.

Překlad

Když Yudhiṣṭhira, Pán Kṛṣṇa, Arjuna a dvojčata Nakula a Sahadeva spatřili Pána Balarāmu, složili Mu uctivé poklony, ale nic neříkali. Mysleli si: „Co nám sem přišel říci?“

Význam

Śrīla Prabhupāda píše: „Důvodem jejich mlčení bylo to, že Balarāma choval jistou náklonnost k Duryodhanovi, který se od Nĕho naučil umĕní bojovat kyjem. Když byl boj v plném proudu, král Yudhiṣṭhira a druzí si mysleli, že Balarāma možná přišel proto, aby řekl nĕco ve prospĕch Duryodhany, a proto mlčeli.“