Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.79.22

Verš

śrutvā dvijaiḥ kathyamānaṁ
kuru-pāṇḍava-saṁyuge
sarva-rājanya-nidhanaṁ
bhāraṁ mene hṛtaṁ bhuvaḥ

Synonyma

śrutvā — když slyšel; dvijaiḥbrāhmaṇy; kathyamānam — popisované; kuru-pāṇḍava — mezi Kuruovci a Pāṇḍuovci; saṁyuge — v bitvĕ; sarva — všech; rājanya — králů; nidhanam — záhuba; bhāram — břemeno; mene — pomyslel si; hṛtam — odstranĕné; bhuvaḥ — Zemĕ.

Překlad

Pán slyšel od nĕjakých brāhmaṇů, jak byli všichni králové účastnící se bitvy mezi Kuruovci a Pāṇḍuovci zabiti. Z toho vyvodil, že Zemĕ je již zbavena svého břemene.