Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.79.18

Verš

tataḥ phālgunam āsādya
pañcāpsarasam uttamam
viṣṇuḥ sannihito yatra
snātvāsparśad gavāyutam

Synonyma

tataḥ — pak; phālgunam — Phālguny; āsādya — když dosáhl; pañca-apsarasam — jezera pĕti Apsar; uttamam — vznešeného; viṣṇuḥ — Nejvyšší Pán, Viṣṇu; sannihitaḥ — projevený; yatra — kde; snātvā — poté, co se vykoupal; asparśat — dotkl se (což je součástí obřadu darování); gava — krav; ayutam — deseti tisíc.

Překlad

Dále šel na Phālguna-tīrthu a vykoupal se v posvátném jezeře Pañcāpsarā, kde se přímo projevil samotný Pán Viṣṇu. Na tomto místĕ rozdal dalších deset tisíc krav.