Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.79.16-17

Verš

tatrāyutam adād dhenūr
brāhmaṇebhyo halāyudhaḥ
kṛtamālāṁ tāmraparṇīṁ
malayaṁ ca kulācalam
tatrāgastyaṁ samāsīnaṁ
namaskṛtyābhivādya ca
yojitas tena cāśīrbhir
anujñāto gato ’rṇavam
dakṣiṇaṁ tatra kanyākhyāṁ
durgāṁ devīṁ dadarśa saḥ

Synonyma

tatra — tam (u Setubandhy neboli v Rāmeśvaram); ayutam — deset tisíc; adāt — rozdal; dhenūḥ — krav; brahmaṇebhyaḥbrāhmaṇům; hala-āyudhaḥ — Pán Balarāma, jehož zbraní je pluh; kṛtamālām — k řece Kṛtamālā; tāmraparṇīm — řece Tāmraparṇī; malayam — Malaya; ca — a; kula-acalam — k výraznému pohoří; tatra — tam; agastyam — Agastyovi Ṛṣimu; samāsīnam — sedícímu (v meditaci); namaskṛtya — poté, co se poklonil; abhivādya — poté, co ho oslavil; ca — a; yojitaḥ — udĕlená; tena — jím; ca — a; āśīrbhiḥ — požehnání; anujñātaḥ — když dostal svolení odejít; gataḥ — šel; arṇavam — k oceánu; dakṣiṇam — jižnímu; tatra — tam; kanyā-ākhyām — známou jako Kanyā-kumārī; durgām devīm — bohyni Durgu; dadarśa — spatřil; saḥ — On.

Překlad

U Setubandhy (v Rāmeśvaram) rozdal Pán Halāyudha deset tisíc krav brāhmaṇům. Potom navštívil řeky Kṛtamālu a Tāmraparṇī a velké Malayské hory. V pohoří Malaya nalezl Agastyu Ṛṣiho sedícího v meditaci. Pán Balarāma se mudrci poklonil, přednesl mu modlitby a pak od nĕj dostal požehnání. Poté, co se s Agastyou rozloučil, pokračoval k pobřeží jižního oceánu, kde spatřil bohyni Durgu v její podobĕ Kanyā-kumārī.