Skip to main content

Sloka 4

Text 4

Verš

Text

gadām udyamya kārūṣo
mukundaṁ prāha durmadaḥ
diṣṭyā diṣṭyā bhavān adya
mama dṛṣṭi-pathaṁ gataḥ
gadām udyamya kārūṣo
mukundaṁ prāha durmadaḥ
diṣṭyā diṣṭyā bhavān adya
mama dṛṣṭi-pathaṁ gataḥ

Synonyma

Synonyms

gadām — svůj kyj; udyamya — třímající; kārūṣaḥ — král Karūṣi (Dantavakra); mukundam — Pánu Kṛṣṇovi; prāha — řekl; durmadaḥ — opojený pošetilou pýchou; diṣṭyā — štĕstím; diṣṭyā — štĕstím; bhavān — Ty; adya — dnes; mama — mého; dṛṣṭi — zraku; patham — do cesty; gataḥ — přišel jsi.

gadām — his club; udyamya — wielding; kārūṣaḥ — the King of Karūṣa (Dantavakra); mukundam — to Lord Kṛṣṇa; prāha — said; durmadaḥ — intoxicated by foolish pride; diṣṭyā — by good fortune; diṣṭyā — by good fortune; bhavān — You; adya — today; mama — my; dṛṣṭi — of the sight; patham — into the path; gataḥ — come.

Překlad

Translation

Lehkomyslný král Karūṣi pozvedl kyj a řekl Pánu Mukundovi: „Jaké štĕstí! Jaké štĕstí – že jsi se dnes objevil přede mnou!

Raising his club, the reckless King of Karūṣa said to Lord Mukunda, “What luck! What luck — to have You come before me today!

Význam

Purport

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že po čekání trvajícím tři životy se Dantavakra, dříve vrátný na Vaikuṇṭĕ, nyní mohl vrátit do duchovního svĕta. Transcendentální význam jeho výroku tedy je: „Jak požehnaný! Jak požehnaný jsem, že se dnes mohu vrátit do svého přirozeného postavení v duchovním svĕtĕ!“

Śrīla Śrīdhara Svāmī explains that after having waited for three lifetimes, Dantavakra, formerly a gatekeeper in Vaikuṇṭha, could now return to the spiritual world. Therefore the transcendental meaning of his statement is: “How fortunate! How fortunate I am that today I can return to my constitutional position in the spiritual world!”

V příštím verši Dantavakra označí Kṛṣṇu slovem mātuleya, bratranec z matčiny strany. Dantavakrova matka Śrutaśravā byla sestra Kṛṣṇova otce Vasudevy.

In the next verse, Dantavakra will refer to Kṛṣṇa as mātuleya, a maternal cousin. Dantavakra’s mother, Śrutaśravā, was the sister of Kṛṣṇa’s father, Vasudeva.