Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.78.37

Verš

kiṁ vaḥ kāmo muni-śreṣṭhā
brūtāhaṁ karavāṇy atha
ajānatas tv apacitiṁ
yathā me cintyatāṁ budhāḥ

Synonyma

kim — jaká; vaḥ — vaše; kāmaḥ — touha; muni — z mudrců; śreṣṭhāḥ — ó nejlepší; brūta — prosím řeknĕte; aham — Já; karavāṇi — učiním to; atha — a potom; ajānataḥ — kdo nezná; tu — vskutku; apacitim — odčinĕní; yathā — vhodnĕ; me — pro Mĕ; cintyatām — prosím myslete na; budhāḥ — ó inteligentní.

Překlad

Prosím sdĕlte Mi svou touhu, ó nejlepší z mudrců, a Já ji zajisté splním. A prosím pečlivĕ určete Mé vhodné odčinĕní, ó moudré duše, neboť nevím, co by to mohlo být.

Význam

Pán Balarāma zde dává dokonalý příklad pro obyčejné lidi pokorným podrobením se kvalifikovaným brāhmaṇům.