Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.78.33

Verš

śrī-bhagavān uvāca
cariṣye vadha-nirveśaṁ
lokānugraha-kāmyayā
niyamaḥ prathame kalpe
yāvān sa tu vidhīyatām

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán pravil; cariṣye — vykonám; vadha — za zabití; nirveśam — odčinĕní; loka — pro obyčejné lidi; anugraha — soucit; kāmyayā — toužící projevit; niyamaḥ — usmĕrňující pokyn; prathame — v hlavním; kalpe — obřadu; yāvān — stejnĕ; saḥ — to; tu — vskutku; vidhīyatām — prosím předepište.

Překlad

Pán, Osobnost Božství, pravil: Zajisté vykonám odčinĕní za toto zabití, neboť si přeji projevit soucit obyčejným lidem. Prosím, předepište Mi tedy jaký obřad je třeba vykonat nejdříve.