Skip to main content

Sloka 3

ТЕКСТ 3

Verš

Текст

taṁ tathāyāntam ālokya
gadām ādāya satvaraḥ
avaplutya rathāt kṛṣṇaḥ
sindhuṁ veleva pratyadhāt
та татхйнтам локйа
гадм дйа сатвара
аваплутйа ратхт кша
синдху велева пратйадхт

Synonyma

Пословный перевод

tam — ho; tathā — takto; āyāntam — blížícího se; ālokya — vidící; gadām — svůj kyj; ādāya — beroucí; satvaraḥ — rychle; avaplutya — seskakující; rathāt — ze svého kočáru; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; sindhum — moře; velā — břeh; iva — jako; pratyadhāt — zastavil.

там — к нему; татх — таким образом; йнтам — приблизившись; локйа — видя; гадм — Свою палицу; дйа — взяв; сатвара — быстро; аваплутйа — спрыгнув; ратхт — со Своей колесницы; кша — Господь Кришна; синдхум — море; вел — берег; ива — как; пратйадхт — остановил.

Překlad

Перевод

Když Pán Kṛṣṇa uvidĕl blížícího se Dantavakru, rychle uchopil svůj kyj, seskočil z kočáru a zastavil postupujícího protivníka tak jako břeh zadržuje oceán.

Увидев приближающегося Дантавакру, Господь Кришна быстро взял Свою палицу, спрыгнул с колесницы и преградил путь врагу, точно так же как берег преграждает путь океану.

Význam

Комментарий

Śrīla Prabhupāda píše: „Když se objevil před svým sokem, byl Dantavakrův hrdinský pochod okamžitĕ zastaven, stejnĕ jako pobřeží zastavuje mohutné bĕsnící vlny oceánu.“

Шрила Прабхупада пишет: «Как только Кришна появился перед ним, неустрашимый Дантавакра тут же остановился, как останавливается, ударившись о берег, неистовый океанский вал».