Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.78.3

Verš

taṁ tathāyāntam ālokya
gadām ādāya satvaraḥ
avaplutya rathāt kṛṣṇaḥ
sindhuṁ veleva pratyadhāt

Synonyma

tam — ho; tathā — takto; āyāntam — blížícího se; ālokya — vidící; gadām — svůj kyj; ādāya — beroucí; satvaraḥ — rychle; avaplutya — seskakující; rathāt — ze svého kočáru; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; sindhum — moře; velā — břeh; iva — jako; pratyadhāt — zastavil.

Překlad

Když Pán Kṛṣṇa uvidĕl blížícího se Dantavakru, rychle uchopil svůj kyj, seskočil z kočáru a zastavil postupujícího protivníka tak jako břeh zadržuje oceán.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše: „Když se objevil před svým sokem, byl Dantavakrův hrdinský pochod okamžitĕ zastaven, stejnĕ jako pobřeží zastavuje mohutné bĕsnící vlny oceánu.“