Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.78.29

Verš

hāheti-vādinaḥ sarve
munayaḥ khinna-mānasāḥ
ūcuḥ saṅkarṣaṇaṁ devam
adharmas te kṛtaḥ prabho

Synonyma

- — „bĕda, bĕda“; iti — takto; vādinaḥ — řkoucí; sarve — všichni; munayaḥ — mudrci; khinna — rozrušené; mānasāḥ — jejichž mysli; ūcuḥ — řekli; saṅkarṣaṇam — Balarāmovi; devam — Nejvyššímu Pánu; adharmaḥ — bezbožný čin; te — Tebou; kṛtaḥ — vykonaný; prabho — ó pane.

Překlad

Všichni mudrci ve velké úzkosti vykřikli: „Bĕda, bĕda!“ Řekli Pánu Saṅkarṣaṇovi: „Ó pane, dopustil ses bezbožného činu!