Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.78.23

Verš

apratyutthāyinaṁ sūtam
akṛta-prahvaṇāñjalim
adhyāsīnaṁ ca tān viprāṁś
cukopodvīkṣya mādhavaḥ

Synonyma

apratyutthāyinam — který nepovstal; sūtam — syn ze smíšeného manželství mezi kṣatriyským otcem a brāhmaṇskou matkou; akṛta — který nevykonal; prahvaṇa — poklonu; añjalim — a spojení rukou; adhyāsīnam — sedící výše; ca — a; tān — než ti; viprān — učení brāhmaṇové; cukopa — rozzlobil se; udvīkṣya — vidící; mādhavaḥ — Pán Balarāma.

Překlad

Pán Balarāma se nesmírnĕ rozzlobil, když vidĕl, jak tento člen kasty sūtů nepovstal, nepoklonil se ani nesepjal ruce, a také jak sedĕl nade všemi učenými brāhmaṇy.

Význam

Romaharṣaṇa nepozdravil Pána Balarāmu žádným ze standardních způsobů uvítání výše postavené osobnosti. Také, navzdory tomu, že byl z nižší kasty, sedĕl na sedadle nad shromáždĕním vznešených brāhmaṇů.