Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.78.21

Verš

tam āgatam abhipretya
munayo dīrgha-satriṇaḥ
abhinandya yathā-nyāyaṁ
praṇamyotthāya cārcayan

Synonyma

tam — Jeho; āgatam — dorazivšího; abhipretya — rozpoznávající; munayaḥ — mudrci; dīrgha — po dlouhou dobu; satriṇaḥ — kteří se vĕnovali konání obĕti; abhinandya — vítající; yathā — jak; nyāyam — správné; praṇamya — klanĕjící se; utthāya — vstávající; ca — a; ārcayan — uctívali.

Překlad

Mudrci, kteří se dlouho vĕnovali svým obĕtním obřadům, rozpoznali Pána po Jeho příchodu a řádnĕ Ho uvítali povstáním, poklonĕním se a uctíváním.