Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.78.17

Verš

śrutvā yuddhodyamaṁ rāmaḥ
kurūṇāṁ saha pāṇḍavaiḥ
tīrthābhiṣeka-vyājena
madhya-sthaḥ prayayau kila

Synonyma

śrutvā — slyšící; yuddha — do bitvy; udyamam — přípravy; rāmaḥ — Pán Balarāma; kurūṇām — Kuruovců; saha — s; pāṇḍavaiḥ — Pāṇḍuovci; tīrtha — na svatá místa; abhiṣeka — koupání; vyājena — pod záminkou; madhya-sthaḥ — neutrální; prayayau — odešel; kila — vskutku.

Překlad

Pán Balarāma potom slyšel, že se Kuruovci připravují na válku s Pāṇḍuovci. Jelikož byl neutrální, odešel pod záminkou koupání se na svatých místech.

Význam

Duryodhana i Yudhiṣṭhira byli Pánu Balarāmovi drazí, a tak odešel, aby se vyhnul nepříjemné situaci. Navíc po zabití démona Vidūrathy Pán Kṛṣṇa odložil své zbranĕ, ale Pán Balarāma ještĕ musel zabít Romaharṣaṇu a Balvalu, aby ukončil zbavování Zemĕ jejího břemene démonů.