Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.77.37

Verš

tasmin nipatite pāpe
saubhe ca gadayā hate
nedur dundubhayo rājan
divi deva-gaṇeritāḥ
sakhīnām apacitiṁ kurvan
dantavakro ruṣābhyagāt

Synonyma

tasmin — on; nipatite — když padl; pāpe — hříšný; saubhe — letadlo Saubha; ca — a; gadayā — kyjem; hate — zničené; neduḥ — rozeznĕly se; dundubhayaḥ — kotle; rājan — ó králi (Parīkṣite); divi — na nebesích; deva-gaṇa — skupinami polobohů; īritāḥ — hrané; sakhīnām — za své přátele; apacitim — pomstu; kurvan — zamýšlející vykonat; dantavakraḥ — Dantavakra; rūṣā — hnĕvivĕ; abhyagāt — rozehnal se vpřed.

Překlad

Když byl hříšný Śālva mrtvý a jeho letadlo Saubha zničené, nebesy se rozeznĕly kotle, na nĕž hrály skupiny polobohů. Potom Dantavakra, který chtĕl pomstít smrt svých přátel, zuřivĕ napadl Pána.

Význam

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k sedmdesáté sedmé kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Pán Kṛṣṇa zabíjí démona Śālvu.“