Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.77.25

Verš

iti bruvāṇe govinde
saubha-rāṭ pratyupasthitaḥ
vasudevam ivānīya
kṛṣṇaṁ cedam uvāca saḥ

Synonyma

iti — takto; bruvāṇe — řkoucí; govinde — Pán Kṛṣṇa; saubha-rāṭ — pána Saubhy (Śālvu); pratyupasthitaḥ — předstoupil; vasudevam — Vasudevu, otce Pána Kṛṣṇy; iva — jako kdyby; ānīya — vedoucí; kṛṣṇam — k Pánu Kṛṣṇovi; ca — a; idam — tento; uvāca — pravil; saḥ — on.

Překlad

Když Govinda pronesl tato slova, pán Saubhy se znovu objevil a zdánlivĕ přivedl Vasudevu před Pána. Poté Śālva promluvil.