Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.77.22

Verš

kṛṣṇa kṛṣṇa mahā-bāho
pitā te pitṛ-vatsala
baddhvāpanītaḥ śālvena
saunikena yathā paśuḥ

Synonyma

kṛṣṇa kṛṣṇa — ó Kṛṣṇo, Kṛṣṇo; mahā-bāho — ó bojovníku mocných paží; pitā — otec; te — Tvůj; pitṛ — své rodiče; vatsala — ó Ty, který tak miluješ; baddhvā — zajatý; apanītaḥ — odvezený; śālvena — Śālvou; saunikena — řezníkem; yathā — jako; paśuḥ — domácí zvíře.

Překlad

(Muž pravil:) Ó Kṛṣṇo, Kṛṣṇo, bojovníku mocných paží, který tak miluješ své rodiče! Śālva zajal Tvého otce a odvezl ho pryč, tak jako řezník odvádí zvíře na porážku.