Skip to main content

Sloka 2

Text 2

Verš

Text

vidhamantaṁ sva-sainyāni
dyumantaṁ rukmiṇī-sutaḥ
pratihatya pratyavidhyān
nārācair aṣṭabhiḥ smayan
vidhamantaṁ sva-sainyāni
dyumantaṁ rukmiṇī-sutaḥ
pratihatya pratyavidhyān
nārācair aṣṭabhiḥ smayan

Synonyma

Synonyms

vidhamantam — ničící; sva — Jeho; sainyāni — vojáky; dyumantam — Dyumān; rukmiṇī-sutaḥ — syn Rukmiṇī (Pradyumna); pratihatya — podnikající protiútok; pratyavidhyāt — zasáhl na oplátku; nārācaiḥ — zvláštními železnými šípy; aṣṭabhiḥ — osmi; smayan — s úsmĕvem.

vidhamantam — smashing; sva — His; sainyāni — soldiers; dyumantam — Dyumān; rukmiṇī-sutaḥ — the son of Rukmiṇī (Pradyumna); pratihatya — counterattacking; pratyavidhyāt — He struck back; nārācaiḥ — with special arrows made of iron; aṣṭabhiḥ — eight; smayan — while smiling.

Překlad

Translation

V Pradyumnovĕ nepřítomnosti Dyumān ničil Jeho vojsko, ale nyní proti nĕmu Pradyumna podnikl protiútok a s úsmĕvem ho probodl osmi šípy nārāca.

In Pradyumna’s absence, Dyumān had been devastating His army, but now Pradyumna counterattacked Dyumān and, smiling, pierced him with eight nārāca arrows.

Význam

Purport

Śrīla Viśvanātha Cakravartī komentuje, že Pradyumna Dyumāna vyzval: „Nyní se přesvĕdč, jestli Mĕ dokážeš zasáhnout!“ Když to Pradyumna dořekl a dovolil Dyumānovi vystřelit své zbranĕ, vypustil své vlastní smrtící šípy.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī comments that Pradyumna challenged Dyumān, saying “Now see if you can strike Me!” After saying this and allowing Dyumān to shoot his weapons, Pradyumna released His own deadly arrows.