Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.77.2

Verš

vidhamantaṁ sva-sainyāni
dyumantaṁ rukmiṇī-sutaḥ
pratihatya pratyavidhyān
nārācair aṣṭabhiḥ smayan

Synonyma

vidhamantam — ničící; sva — Jeho; sainyāni — vojáky; dyumantam — Dyumān; rukmiṇī-sutaḥ — syn Rukmiṇī (Pradyumna); pratihatya — podnikající protiútok; pratyavidhyāt — zasáhl na oplátku; nārācaiḥ — zvláštními železnými šípy; aṣṭabhiḥ — osmi; smayan — s úsmĕvem.

Překlad

V Pradyumnovĕ nepřítomnosti Dyumān ničil Jeho vojsko, ale nyní proti nĕmu Pradyumna podnikl protiútok a s úsmĕvem ho probodl osmi šípy nārāca.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī komentuje, že Pradyumna Dyumāna vyzval: „Nyní se přesvĕdč, jestli Mĕ dokážeš zasáhnout!“ Když to Pradyumna dořekl a dovolil Dyumānovi vystřelit své zbranĕ, vypustil své vlastní smrtící šípy.