Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.77.19

Verš

śrī-bhagavān uvāca
vṛthā tvaṁ katthase manda
na paśyasy antike ’ntakam
paurusaṁ darśayanti sma
śūrā na bahu-bhāṣiṇaḥ

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán pravil; vṛthā — nadarmo; tvam — ty; katthase — chvástáš se; manda — ó tupče; na paśyasi — nevidíš; antike — blízko; antakam — smrt; pauruṣam — svoji moc; darśayanti — předvádĕjí; sma — vskutku; śūrāḥ — hrdinové; na — ne; bahu — příliš; bhāṣiṇaḥ — mluvící.

Překlad

Nejvyšší Pán pravil: Ó tupče, chvástáš se nadarmo, neboť nevidíš vedle sebe stát smrt. Skuteční hrdinové příliš nemluví, ale naopak předvádĕjí svoji statečnost v akci.