Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.77.1

Verš

śrī-śuka uvāca
sa upaspṛśya salilaṁ
daṁśito dhṛta-kārmukaḥ
naya māṁ dyumataḥ pārśvaṁ
vīrasyety āha sārathim

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; saḥ — On (Pradyumna); upaspṛśya — dotýkající se; salilam — vody; daṁśitaḥ — připevňující si brnĕní; dhṛta — beroucí; kārmukaḥ — luk; naya — vezmi; mam — Mĕ; dyumataḥ — Dyumāna; pārśvam — po bok; vīrasya — hrdiny; iti — takto; āha — promluvil; sārathim — ke svému vozataji.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Poté, co se Pán Pradyumna osvĕžil vodou, oblékl si brnĕní a vzal si luk, řekl svému vozataji: „Vezmi Mĕ zpátky tam, kde stojí hrdina Dyumān.“

Význam

Pradyumna dychtil napravit své opuštĕní bojištĕ, když Ho Jeho vozataj odvezl, zatímco On byl v bezvĕdomí.