Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.76.31

Verš

vyaktaṁ me kathayiṣyanti
hasantyo bhrātṛ-jāmayaḥ
klaibyaṁ kathaṁ kathaṁ vīra
tavānyaiḥ kathyatāṁ mṛdhe

Synonyma

vyaktam — jistĕ; me — Mé; kathayiṣyanti — budou mluvit o; hasantyaḥ — smĕjící se; bhrātṛ-jāmayaḥ — manželky Mých bratrů; klaibyam — zženštilosti; katham — jak; katham — jak; vīra — ó hrdino; tava — Tvé; anyaiḥ — Tvými nepřáteli; kathyatām — řekni nám; mṛdhe — v bitvĕ.

Překlad

„Mé švagrové se Mi jistĕ budou smát a říkat: ,Ó hrdino, řekni nám, jak se Tvým nepřátelům podařilo udĕlat z Tebe v bitvĕ takového zbabĕlce.̀“