Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.76.30

Verš

kiṁ nu vakṣye ’bhisaṅgamya
pitarau rāma-keśavau
yuddhāt samyag apakrāntaḥ
pṛṣṭas tatrātmanaḥ kṣamam

Synonyma

kim — co; nu — potom; vakṣye — řeknu; abhisaṅgamya — setkávající se; pitarau — se svými otci; rāma-keśavau — Balarāmou a Kṛṣṇou; yuddhāt — z bitvy; samyak — zcela; apakrāntaḥ — uprchlý; pṛṣṭaḥ — dotazovaný; tatra — v tom případĕ; ātmanaḥ — pro Mĕ; kṣamam — vhodné.

Překlad

„Co řeknu svým otcům, Rāmovi a Keśavovi, až se k Nim vrátím poté, co jsem prostĕ uprchl z bitvy? Co Jim mohu říci, aby to odpovídalo Mé cti?“

Význam

Śrī Pradyumna zde používá slovo pitarau, „otcové“, volnĕ. Pán Balarāma byl samozřejmĕ Jeho strýc.