Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.76.2

Verš

śiśupāla-sakhaḥ śālvo
rukmiṇy-udvāha āgataḥ
yadubhir nirjitaḥ saṅkhye
jarāsandhādayas tathā

Synonyma

śiśupāla-sakhaḥ — Śiśupālův přítel; śālvaḥ — jménem Śālva; rukmiṇī-udvāhe — na svatbu Rukmiṇī; āgataḥ — když přijel; yadubhiḥ — Yaduovci; nirjitaḥ — poražen; saṅkhye — v bitvĕ; jarāsandha-ādayaḥ — Jarāsandha a ostatní; tathā — taktéž.

Překlad

Śālva byl přítel Śiśupāly. Když se zúčastnil svatby Rukmiṇī, yaduovští bojovníci ho porazili v bitvĕ spolu s Jarāsandhou a ostatními králi.