Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.76.14-15

Verš

sātyakiś cārudeṣṇaś ca
sāmbo ’krūraḥ sahānujaḥ
hārdikyo bhānuvindaś ca
gadaś ca śuka-sāraṇau
apare ca maheṣv-āsā
ratha-yūthapa-yūthapāḥ
niryayur daṁśitā guptā
rathebhāśva-padātibhiḥ

Synonyma

sātyakiḥ cārudeṣṇaḥ ca — Sātyaki a Cārudeṣṇa; sāmbaḥ — Sāmba; akrūraḥ — a Akrūra; saha — s; anujaḥ — mladšími bratry; hārdikyaḥ — Hārdikya; bhānuvindaḥ — Bhānuvinda; ca — a; gadaḥ — Gada; ca — a; śuka-sāraṇau — Śuka a Sāraṇa; apare — ostatní; ca — také; mahā — vynikající; iṣv-āsāḥ — lučištníci; ratha — kočárových (bojovníků); yūtha-pa — vůdců; yūtha-pāḥ — vůdci; niryayuḥ — vyjeli; daṁśitāḥ — odĕni v brnĕní; guptāḥ — chránĕni; ratha — (vojáky na) kočárech; ibha — slony; aśva — a koňmi; padātibhiḥ — a pĕšáky.

Překlad

Hlavní velitelé bojovníků na kočárech – Sātyaki, Cārudeṣṇa, Sāmba, Akrūra a jeho mladší bratři spolu s Hārdikyou, Bhānuvindou, Gadou, Śukou a Sāraṇou – vyjeli z mĕsta s mnoha ostatními vynikajícími lučištníky, všichni odĕni v brnĕní a chránĕni skupinami vojáků na kočárech, slonech a koních a také pĕšími pluky.