Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.76.13

Verš

pradyumno bhagavān vīkṣya
bādhyamānā nijāḥ prajāḥ
ma bhaiṣṭety abhyadhād vīro
rathārūḍho mahā-yaśāḥ

Synonyma

pradyumnaḥ — Pradyumna; bhagavān — Pán; vīkṣya — vidící; bādhyamānāḥ — sužované; nijāḥ — své vlastní; prajāḥ — poddané; bhaiṣṭa — nebojte se; iti — takto; abhyadhāt — oslovil; vīraḥ — velký hrdina; ratha — do svého kočáru; ārūḍhaḥ — usedl; mahā — nesmírná; yaśāḥ — jehož sláva.

Překlad

Když slavný a hrdinný Pán Pradyumna vidĕl své poddané tak sužované, řekl jim: „Nebojte se“ a usedl do svého kočáru.