Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.76.1

Verš

śrī-śuka uvāca
athānyad api kṛṣṇasya
śṛṇu karmādbhutaṁ nṛpa
krīḍā-nara-śarīrasya
yathā saubha-patir hataḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; atha — nyní; anyat — další; api — ještĕ; kṛṣṇasya — Pána Kṛṣṇy; śṛṇu — prosím slyš; karma — čin; adbhutam — úžasný; nṛpa — ó králi; krīḍā — kvůli hře; nara — podobné lidskému; śarīrasya — jehož tĕlo; yathā — jak; saubha-patiḥ — vládce Saubhy (Śālvu); hataḥ — zabil.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Nyní si, ó králi, prosím poslechni o dalším úžasném činu Pána Kṛṣṇy, který se zjevil ve svém tĕle podobném lidskému, aby si užíval transcendentálních zábav. Nyní slyš, jak zabil vládce Saubhy.