Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.75.40

Verš

etat te ’bhihitaṁ rājan
yat pṛṣṭo ’ham iha tvayā
suyodhanasya daurātmyaṁ
rājasūye mahā-kratau

Synonyma

etat — toto; te — tobĕ; abhihitam — řečeno; rājan — ó králi; yat — co; pṛṣṭaḥ — dotázán; aham — já; iha — v tomto ohledu; tvayā — tebou; suyodhanasya — Suyodhanova (Duryodhanova); daurātmyam — nespokojenost; rājasūye — bĕhem Rājasūyi; mahā-kratau — velké obĕti.

Překlad

Nyní jsem odpovĕdĕl na tvoji otázku, ó králi, proč byl Duryodhana u příležitosti velké obĕti Rājasūya nespokojený.

Význam

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k sedmdesáté páté kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Duryodhana ponížen.“