Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.75.36

Verš

tatra duryodhano mānī
parīto bhrātṛbhir nṛpa
kirīṭa-mālī nyaviśad
asi-hastaḥ kṣipan ruṣā

Synonyma

tatra — tam; duryodhanaḥ — Duryodhana; mānī — pyšný; parītaḥ — obklopený; bhrātṛbhiḥ — svými bratry; nṛpa — ó králi; kirīṭa — s korunou; mālī — a náhrdelníkem; nyaviśat — vstoupil; asi — meč; hastaḥ — v ruce; kṣipan — urážející (vrátné); ruṣā — rozhnĕvanĕ.

Překlad

Pyšný Duryodhana s mečem v ruce a s korunou a náhrdelníkem rozhnĕvanĕ vešel do paláce ve společnosti svých bratrů, ó králi, a při vstupu urazil vrátné.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše, že Duryodhana „mĕl vždy hnĕvivou a závistivou náladu, a proto se kvůli maličkosti obořil na strážné a kypĕl vztekem.“