Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.75.34-35

Verš

sabhāyāṁ maya-kḷptāyāṁ
kvāpi dharma-suto ’dhirāṭ
vṛto ’nugair bandhubhiś ca
kṛṣṇenāpi sva-cakṣuṣā
āsīnaḥ kāñcane sākṣād
āsane maghavān iva
pārameṣṭhya-śrīyā juṣṭaḥ
stūyamānaś ca vandibhiḥ

Synonyma

sabhāyām — ve snĕmovní síni; maya — Mayou Dānavou; kḷptāyām — postavené; kva api — při jedné příležitosti; dharma-sutaḥ — Yamarājův syn (Yudhiṣṭhira); adhirāṭ — císař; vṛtaḥ — doprovázený; anugaiḥ — svými společníky; bandhubhiḥ — členy své rodiny; ca — a; kṛṣṇena — Pánem Kṛṣṇou; api — také; sva — svým; cakṣuṣā — okem; āsīnaḥ — sedící; kāñcane — zlatém; sākṣāt — osobnĕ; āsane — na trůnu; maghavān — Pán Indra; iva — jako kdyby; pārameṣṭhya — Brahmy nebo svrchované vlády; śriyā — s majestátem; juṣṭaḥ — spojený; stūyamānaḥ — opĕvovaný; ca — a; vandibhiḥ — dvorními básníky.

Překlad

Stalo se, že císař Yudhiṣṭhira, Dharmův syn, sedĕl přesnĕ jako Indra na zlatém trůnu ve snĕmovní síni postavené Mayou Dānavou. Přítomni byli jeho společníci a členové rodiny a také Pán Kṛṣṇa, jeho zvláštní oko. Král Yudhiṣṭhira projevoval majestát samotného Brahmy a byl opĕvován dvorními básníky.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že Pán Kṛṣṇa je zde popsán jako Yudhiṣṭhirovo zvláštní oko, neboť králi radil, co je prospĕšné a co ne.