Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.75.33

Verš

yasmin tadā madhu-pater mahiṣī-sahasraṁ
śroṇī-bhareṇa śanakaiḥ kvaṇad-aṅghri-śobham
madhye su-cāru kuca-kuṅkuma-śoṇa-hāraṁ
śrīman-mukhaṁ pracala-kuṇḍala-kuntalāḍhyam

Synonyma

yasmin — v nĕmž; tadā — tehdy; madhu — Mathury; pateḥ — Pána; mahiṣī — královny; sahasram — tisíce; śroṇī — jejich boků; bhareṇa — vahou; śanakaiḥ — pomalu; kvaṇat — cinkající; aṅghri — jejichž nohy; śobham — půvab; madhye — uprostřed (v pase); su-cāru — velmi přitažlivé; kuca — z jejich ňader; kuṅkuma — práškem kuṅkuma; śoṇa — zčervenalé; hāram — jejichž perlové náhrdelníky; śrī-mat — krásné; mukham — jejichž tváře; pracala — pohupujícími se; kuṇḍala — s náušnicemi; kuntala — a kadeřemi; āḍhyam — bohatĕ obdařenými.

Překlad

V paláci také přebývaly tisíce královen Pána Madhupatiho. Jejich nohy se pomalu pohybovaly, neboť je tížily jejich boky, a zvonky na jejich nohách okouzlujícím způsobem cinkaly. Pasy mĕly velmi štíhlé, kuṅkuma z ňader jim zbarvila perlové náhrdelníky do červena a pohupující se náušnice a vlnící se kadeře zvyšovaly nádheru jejich tváří.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše: „Duryodhana závidĕl, když v paláci krále Yudhiṣṭhiry vidĕl takové krásky. Zvláštĕ se ho zmocňovala závist a chtíč, když hledĕl na krásu Draupadī, protože ta ho výjimečnĕ přitahovala už od samého začátku, kdy se provdala za Pāṇḍuovce. I Duryodhana byl přítomný na shromáždĕní, kde si Draupadī vybírala manžela, a společnĕ s dalšími princi byl uchvácen její krásou, ale získat ji se mu nepodařilo.“