Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.75.3

Verš

śrī-bādarāyaṇir uvāca
pitāmahasya te yajñe
rājasūye mahātmanaḥ
bāndhavāḥ paricaryāyāṁ
tasyāsan prema-bandhanāḥ

Synonyma

śrī-bāḍarāyaniḥ uvāca — Śrī Bādarāyaṇi (Śukadeva Gosvāmī) pravil; pitāmahasya — dĕda; te — tvého; yajñe — při obĕti; rājasūye — Rājasūya; mahā-ātmanaḥ — velké duše; bāndhavāḥ — členové rodiny; paricaryāyām — v prosté službĕ; tasya — pro nĕho; āsan — setrvávali; prema — láskou; bandhanāḥ — poutaní.

Překlad

Śrī Bādarāyaṇi pravil: Při obĕti Rājasūya tvého svatého dĕda se v jeho zájmu členové jeho rodiny, poutaní láskou k nĕmu, vĕnovali prostým službám.

Význam

Král Yudhiṣṭhira nenutil své příbuzné přijímat bĕhem obĕti různé úkoly. Oni naopak tyto povinnosti konali dobrovolnĕ z lásky k nĕmu.