Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.75.28

Verš

tato yudhiṣṭhiro rājā
suhṛt-sambandhi-bāndhavān
premṇā nivārayām āsa
kṛṣṇaṁ ca tyāga-kātaraḥ

Synonyma

tataḥ — potom; yudhiṣṭhiraḥ rājā — král Yudhiṣṭhira; suhṛt — své přátele; sambandhi — členy rodiny; bāndhavān — a příbuzné; premṇā — z lásky; nivārayām āsa — zadržel; kṛṣṇam — Pána Kṛṣṇy; ca — a; tyāga — odloučením od; kātaraḥ — sužovaný.

Překlad

Tehdy Rājā Yudhiṣṭhira zabránil mnoha svým přátelům, bezprostředním členům rodiny a ostatním příbuzným v odjezdu, včetnĕ Pána Kṛṣṇy. Yudhiṣṭhira je pod vlivem lásky nemohl nechat odjet, neboť cítil bolest z blížícího se odloučení.