Skip to main content

Sloka 27

Text 27

Verš

Text

hari-dāsasya rājarṣe
rājasūya-mahodayam
naivātṛpyan praśaṁsantaḥ
piban martyo ’mṛtaṁ yathā
hari-dāsasya rājarṣe
rājasūya-mahodayam
naivātṛpyan praśaṁsantaḥ
piban martyo ’mṛtaṁ yathā

Synonyma

Synonyms

hari — Pána Kṛṣṇy; dāsasya — služebníka; rāja-ṛṣeḥ — svatého krále; rājasūya — obĕti Rājasūya; mahā-udayam — velká oslava; na — ne; eva — vskutku; atṛpyan — byli nasyceni; praśaṁsantaḥ — oslavující; piban — pijící; martyaḥ — smrtelník; amṛtam — nektar nesmrtelnosti; yathā — jako.

hari — of Lord Kṛṣṇa; dāsasya — of the servant; rāja-ṛṣeḥ — of the saintly King; rājasūya — of the Rājasūya sacrifice; mahā-udayam — the great celebration; na — not; eva — indeed; atṛpyan — they became satiated; praśaṁsantaḥ — glorifying; piban — drinking; martyaḥ — a mortal man; amṛtam — immortal nectar; yathā — as.

Překlad

Translation

Zatímco všichni opĕvovali úžasnou Rājasūya-yajñu vykonanou tím velkým svatým králem a služebníkem Pána Hariho, nebyli nasyceni, tak jako není obyčejný človĕk nikdy nasycen, když pije nektar.

As they all glorified the wonderful Rājasūya-yajña performed by that great saintly King and servant of Lord Hari, they were not satiated, just as an ordinary man is never satiated when drinking nectar.