Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.75.27

Verš

hari-dāsasya rājarṣe
rājasūya-mahodayam
naivātṛpyan praśaṁsantaḥ
piban martyo ’mṛtaṁ yathā

Synonyma

hari — Pána Kṛṣṇy; dāsasya — služebníka; rāja-ṛṣeḥ — svatého krále; rājasūya — obĕti Rājasūya; mahā-udayam — velká oslava; na — ne; eva — vskutku; atṛpyan — byli nasyceni; praśaṁsantaḥ — oslavující; piban — pijící; martyaḥ — smrtelník; amṛtam — nektar nesmrtelnosti; yathā — jako.

Překlad

Zatímco všichni opĕvovali úžasnou Rājasūya-yajñu vykonanou tím velkým svatým králem a služebníkem Pána Hariho, nebyli nasyceni, tak jako není obyčejný človĕk nikdy nasycen, když pije nektar.