Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.75.25-26

Verš

athartvijo mahā-śīlāḥ
sadasyā brahma-vādinaḥ
brahma-kṣatriya-viṭ-śudrā-
rājāno ye samāgatāḥ
devarṣi-pitṛ-bhūtāni
loka-pālāḥ sahānugāḥ
pūjitās tam anujñāpya
sva-dhāmāni yayur nṛpa

Synonyma

atha — poté; ṛtvijaḥ — knĕží; mahā-śīlāḥ — se vznešenou povahou; sadasyāḥ — hodnostáři u obĕti; brahmaVed; vādinaḥ — zkušené autority; brahmabrāhmaṇové; kṣatriyakṣatriyové; viṭvaiśyové; śūdrāḥ — a śūdrové; ājānaḥ — králové; ye — kteří; samāgatāḥ — přišli; deva — polobozi; ṛṣi — mudrci; pitṛ — předkové; bhūtāni — a duchové; loka — planet; pālāḥ — vládci; saha — s; anugāḥ — jejich následovníky; pūjitāḥ — uctíval; tam — od nĕho; anujñāpya — přijímající svolení; sva — svých vlastních; dhāmāni — do sídel; yayuḥ — odebrali se; nṛpa — ó králi (Parīkṣite).

Překlad

Poté, co byli všichni vysoce kultivovaní knĕží, velké védské autority, které sloužily jako svĕdkové při obĕti, zvláštĕ pozvaní králové, brāhmaṇové, kṣatriyové, vaiśyové, śūdrové, polobozi, mudrci, předkové a mystičtí duchové a hlavní vládci planet a jejich následovníci uctĕni králem Yudhiṣṭhirou, přijali jeho svolení a odebrali se každý do svého sídla, ó králi.