Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.75.22

Verš

atha rājāhate kṣaume
paridhāya sv-alaṅkṛtaḥ
ṛtvik-sadasya-viprādīn
ānarcābharaṇāmbaraiḥ

Synonyma

atha — dále; rājā — král; ahate — nenošených; kṣaume — pár hedvábných odĕvů; paridhāya — oblékající si; su-alaṅkṛtaḥ — pĕknĕ ozdobený; ṛtvik — knĕží; sadasya — celebrující členy shromáždĕní; viprabrāhmaṇy; ādīn — a ostatní; ānarca — uctil; ābharaṇa — ozdobami; ambaraiḥ — a odĕvy.

Překlad

Dále si král oblékl nový hedvábný odĕv a ozdobil se krásnými drahokamy. Pak uctil knĕží, hodnostáře ze shromáždĕní, učené brāhmaṇy a ostatní hosty jejich obdarováním ozdobami a odĕvy.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše: „Nejenže oblékl a ozdobil sám sebe, ale také dal šaty a šperky všem knĕžím a ostatním, kteří se podíleli na vykonání obĕtí. Takto je všechny uctil.“