Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.75.19

Verš

patnī-samyājāvabhṛthyaiś
caritvā te tam ṛtvijaḥ
ācāntaṁ snāpayāṁ cakrur
gaṅgāyāṁ saha kṛṣṇayā

Synonyma

patnī-saṁyāja — obřad vykonaný patronem obĕti a jeho manželkou vĕnováním obĕtin Somovi, Tvaṣṭovi, manželkám určitých polobohů a Agnimu; avabhṛthyaiḥ — a obřady, které posvĕcují dokončení obĕti; caritvā — když vykonali; te — oni; tam — ho; ṛtvijaḥ — knĕží; ācāntam — poté, co vsrkli vodu pro očistu; snāpayām cakruḥ — nechali ho vykoupat se; gaṅgāyām — v Ganze; saha — spolu s; kṛṣṇayā — Draupadī.

Překlad

Knĕží provedli krále závĕrečnými obřady patnī-saṁyāja a avabhṛthya. Potom ho a královnu Draupadī nechali vsrknout vodu pro očistu a vykoupat se v Ganze.