Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.75.10

Verš

nārtakyo nanṛtur hṛṣṭā
gāyakā yūthaśo jaguḥ
vīṇā-veṇu-talonnādas
teṣāṁ sa divam aspṛśat

Synonyma

nārtakyaḥ — tanečnice; nanṛtuḥ — tančily; hṛṣṭāḥ — radostné; gāyakāḥ — zpĕváci; yūthaśaḥ — ve skupinách; jaguḥ — zpívali; vīṇāvīṇ; veṇu — fléten; tala — a ručních činelů; unnādaḥ — hlasitý zvuk; teṣām — jejich; saḥ — ten; divam — nebes; aspṛśat — dotýkal se.

Překlad

Tanečnice s velkou radostí tančily a sbory zpívaly, zatímco hlasité tóny vīṇ, fléten a ručních činelů dosáhly nebeských oblastí.