Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.74.4

Verš

na hy ekasyādvitīyasya
brahmaṇaḥ paramātmanaḥ
karmabhir vardhate tejo
hrasate ca yathā raveḥ

Synonyma

na — ne; hi — vskutku; ekasya — jediné; advitīyasya — bez druhé; brahmaṇaḥ — Absolutní Pravda; parama-ātmanaḥ — Nejvyšší Duše; karmabhiḥ — činnostmi; vardhate — vzrůstá; tejaḥ — moc; hrasate — zmenšuje se; ca — a; yathā — jako; raveḥ — slunce.

Překlad

Moc Absolutní Pravdy, Nejvyšší Duše, prvotní bez druhé, se však samozřejmĕ ani nezvĕtšuje ani nezmenšuje Jejími činnostmi, o nic víc než moc slunce jeho pohyby.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše v knize Kṛṣṇa: „(Král Yudhiṣṭhira pravil:) ,Tvé skutečné postavení je vždy vznešené, stejnĕ jako postavení slunce, které si udržuje stále stejnou teplotu, když vychází i když zapadá. My cítíme při východu a západu v teplotách slunce rozdíl, jeho teplota se však nikdy nemĕní. Ty jsi stále transcendentálnĕ vyrovnaný a žádné hmotné podmínky Tĕ ani nepotĕší, ani nerozruší. Jsi Nejvyšší Brahman, Osobnost Božství, a neexistuje pro Tebe nĕjaká relativita.“

Śrīla Śrīdhara Svāmī cituje podobný výrok z védských manter: na karmaṇā vardhate no kanīyān (Śatapatha Brāhmaṇa 14.7.2.28, Taittirīya Brāhmaṇa 3.12.9.7 a Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad 4.4.23). „Svými činnostmi se nezvĕtšuje ani nezmenšuje.“ Jak zde vysvĕtluje král Yudhiṣṭhira, Pán je jeden jediný. V Jeho svrchované kategorii není žádná jiná bytost, a tak pouze ze své bezpříčinné milosti souhlasí, že bude plnit pokyny svých čistých oddaných, jako je Mahārāja Yudhiṣṭhira. Když takto rozšiřuje svou bezpříčinnou milost svým odevzdaným oddaným, zajisté nedochází k žádné újmĕ na postavení Nejvyšší Osobnosti Božství.