Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.74.3

Verš

sa bhavān aravindākṣo
dīnānām īśa-māninām
dhatte ’nuśāsanaṁ bhūmaṁs
tad atyanta-viḍambanam

Synonyma

saḥ — On; bhavān — Ty; aravinda-akṣaḥ — lotosooký Pán; dīnānām — ubohých; īśa — vládce; māninām — kteří se považují za; dhatte — bere na sebe; anuśāsanam — pokyn; bhūman — ó všudypřítomný; tat — to; atyanta — nesmírné; viḍambanam — předstírání.

Překlad

To, že Ty, lotosooký Nejvyšší Pán, přijímáš pokyny ubohých pošetilců, kteří se považují za vládce, je od Tebe velké předstírání, ó všudypřítomný.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše: „(Yudhiṣṭhira pravil:) ,Ó Kṛṣṇo, jsi neomezený, a přestože my se nĕkdy považujeme za krále a vládce svĕta a jsme pyšní na své nicotné postavení, v srdci jsme velice ubozí. Ve skutečnosti jsme hodni Tvého trestu, ale Ty místo abys nás potrestal, tak kupodivu laskavĕ a milostivĕ přijímáš naše nařízení a náležitĕ je vykonáváš. Všichni se velice divíme, že můžeš hrát úlohu obyčejné lidské bytosti, ale chápeme, že tyto činnosti vykonáváš jako divadelní herec.̀“