Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.74.22

Verš

vividhānīha karmāṇi
janayan yad-avekṣayā
īhate yad ayaṁ sarvaḥ
śreyo dharmādi-lakṣaṇam

Synonyma

vividhāni — různé; iha — v tomto svĕtĕ; karmāṇi — hmotné činnosti; janayan — tvořící; yat — jehož; avekṣayā — milostí; īhate — usiluje; yat — protože; ayam — tento svĕt; sarvaḥ — celý; śreyaḥ — o ideály; dharma-ādi — zbožnosti a tak dále; lakṣaṇam — charakterizovaný jako.

Překlad

Tvoří mnoho činností tohoto svĕta, a tak Jeho milostí celý svĕt usiluje o ideály zbožnosti, ekonomického pokroku, smyslového požitku a osvobození.