Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.73.10

Verš

rājyaiśvarya-madonnaddho
na śreyo vindate nṛpaḥ
tvan-māyā-mohito ’nityā
manyate sampado ’calāḥ

Synonyma

rājya — vládnoucí mocí; aiśvarya — a majestátem; mada — opojením; unnaddhaḥ — stávající se nevázaným; na — ne; śreyaḥ — skutečný prospĕch; vindate — získává; nṛpaḥ — král; tvat — Tvou; māyā — energií klamu; mohitaḥ — zmatený; anityāḥ — dočasné; manyate — myslí si; sampadaḥ — výdobytky; acalāḥ — trvalé.

Překlad

Král zaslepený svým majestátem a vládnoucí mocí ztrácí veškerou sebekontrolu a nemůže získat skutečné blaho. Takto zmatený Tvou energií klamu považuje své dočasné výdobytky za trvalé.

Význam

Slovo unnaddha vyjadřuje, že ten, kdo je opojen pýchou, překračuje hranice správného chování. Lidský život má být podřízen dharmĕ, duchovním zásadám postupného pokroku k dokonalosti vĕdomí Kṛṣṇy. Pošetilec zaslepený bohatstvím a mocí však neváhá jednat náladovĕ, proti zákonům přírody a Boha. Taková je bohužel nyní situace v blahobytných západních zemích.