Skip to main content

Sloka 8

Text 8

Verš

Text

ṛṣīṇāṁ pitṛ-devānāṁ
suhṛdām api naḥ prabho
sarveṣām api bhūtānām
īpsitaḥ kratu-rāḍ ayam
ṛṣīṇāṁ pitṛ-devānāṁ
suhṛdām api naḥ prabho
sarveṣām api bhūtānām
īpsitaḥ kratu-rāḍ ayam

Synonyma

Synonyms

ṛṣīṇām — pro mudrce; pitṛ — zemřelé předky; devānām — a polobohy; suhṛdām — pro přátele; api — také; naḥ — náš; prabhoḥ — pane; sarveṣām — pro všechny; api — jakož i; bhūtānām — živé bytosti; īpsitaḥ — vytoužený; kratu — hlavních védských obĕtí; rāṭ — král; ayam — tento.

ṛṣīṇām — for the sages; pitṛ — departed forefathers; devānām — and demigods; suhṛdām — for the friends; api — also; naḥ — our; prabhoḥ — master; sarveṣām — for all; api — as well; bhūtānām — living beings; īpsitaḥ — desirable; kratu — of major Vedic sacrifices; rāṭ — king; ayam — this.

Překlad

Translation

Vskutku, Můj pane, pro velké mudrce, předky a polobohy, pro naše přátele a vlastnĕ pro všechny živé bytosti je vykonání tohoto krále védských obĕtí žádoucí.

Indeed, My lord, for the great sages, the forefathers and the demigods, for Our well-wishing friends and, indeed, for all living beings, the performance of this king of Vedic sacrifices is desirable.