Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.72.8

Verš

ṛṣīṇāṁ pitṛ-devānāṁ
suhṛdām api naḥ prabho
sarveṣām api bhūtānām
īpsitaḥ kratu-rāḍ ayam

Synonyma

ṛṣīṇām — pro mudrce; pitṛ — zemřelé předky; devānām — a polobohy; suhṛdām — pro přátele; api — také; naḥ — náš; prabhoḥ — pane; sarveṣām — pro všechny; api — jakož i; bhūtānām — živé bytosti; īpsitaḥ — vytoužený; kratu — hlavních védských obĕtí; rāṭ — král; ayam — tento.

Překlad

Vskutku, Můj pane, pro velké mudrce, předky a polobohy, pro naše přátele a vlastnĕ pro všechny živé bytosti je vykonání tohoto krále védských obĕtí žádoucí.