Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.72.7

Verš

śrī-bhagavān uvāca
samyag vyavasitaṁ rājan
bhavatā śatru-karśana
kalyāṇī yena te kīrtir
lokān anubhaviṣyati

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán pravil; samyak — dokonale; vyavasitam — rozhodnuté; rājan — ó králi; bhavatā — tebou; śatru — nepřátel; karśana — ó trýzniteli; kalyāṇī — příznivá; yena — čímž; te — tvou; kīrtiḥ — slávu; lokān — všechny svĕty; anubhaviṣyati — spatří.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Tvé rozhodnutí je dokonalé, ó králi, a tak se tvá vznešená sláva rozšíří do všech svĕtů, ó trýzniteli nepřátel.

Význam

Pán Kṛṣṇa zde souhlasí s rozhodnutím krále Yudhiṣṭhiry, že by se mĕla vykonat obĕť Rājasūya. Dále souhlasí s tím, že na skutečnosti, že jeden výsledek dosáhnou ti, kdo Ho uctívají, a jiný ti, kdo Ho neuctívají, není nic nečestného. Významní komentátoři Bhāgavatamu poukazují na to, že oslovením krále Yudhiṣṭhiry jako śatru-karśana, „trýznitel nepřátel“, mu Pán Kṛṣṇa předává energii přemoci všechny nepřátelské krále. Kṛṣṇa tak předpovĕdĕl, že se vznešená sláva krále Yudhiṣṭhiry rozšíří do všech svĕtů a ve skutečnosti se tak stalo.