Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.72.31

Verš

na tvayā bhīruṇā yotsye
yudhi viklava-tejasā
mathurāṁ sva-purīṁ tyaktvā
samudraṁ śaraṇaṁ gataḥ

Synonyma

na — ne; tvayā — s Tebou; bhīruṇā — zbabĕle; yotsye — budu bojovat; yudhi — v boji; viklava — oslabená; tejasā — jehož síla; mathurām — Mathuru; sva — své vlastní; purīm — mĕsto; tyaktvā — opouštĕjící; samudram — do oceánu; śaraṇam — kvůli útočišti; gataḥ — odejitý.

Překlad

„Nebudu však bojovat s Tebou, Kṛṣṇo, protože jsi zbabĕlec. Uprostřed bitvy Tĕ opustila síla a uprchl jsi ze svého hlavního mĕsta Mathury, abys přijal útočištĕ v moři.