Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.72.29

Verš

asau vṛkodaraḥ pārthas
tasya bhrātārjuno hy ayam
anayor mātuleyaṁ māṁ
kṛṣṇaṁ jānīhi te ripum

Synonyma

asau — tamten; vṛkodaraḥ — Bhīma; pārthaḥ — syn Pṛthy; tasya — jeho; bhrātā — bratr; arjunaḥ — Arjuna; hi — vskutku; ayam — tohoto dalšího; anayoḥ — jich obou; mātuleyam — bratrance z matčiny strany; mām — Mĕ; kṛṣṇam — Kṛṣṇu; jānīhi — prosím poznej; te — tvého; ripum — nepřítele.

Překlad

Tamhle je Bhīma, syn Pṛthy, a toto je jeho bratr Arjuna. Vĕz, že Já jsem jejich bratranec z matčiny strany, Kṛṣṇa, tvůj nepřítel.