Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.72.26

Verš

jīvatā brāhmaṇārthāya
ko nv arthaḥ kṣatra-bandhunā
dehena patamānena
nehatā vipulaṁ yaśaḥ

Synonyma

jīvatā — který je naživu; brāhmaṇa-arthāya — ve prospĕch brāhmaṇů; kaḥ — jaký; nu — vůbec; arthaḥ — užitek; kṣatra-bandhunā — s pokleslým kṣatriyou; dehena — jeho tĕlem; patamānena — blížícím se poklesnutí; na īhatā — který se nesnaží; vipulam — o rozsáhlou; yaśaḥ — slávu.

Překlad

K čemu je dobrý nekvalifikovaný kṣatriya, který dále žije, ale nedokáže získat vĕčnou slávu jednáním ve prospĕch brāhmaṇů pomocí svého zkáze podléhajícího tĕla?